Průběh výstavby

2. 9. 2019

Aktuálně bylo dokončeno zajištění okolních stěn, probíhá odtěžení zeminy a začínají se provádět hlubinné základy pod základovou desku.

Naše další projekty