Průběh výstavby

Srpen 2021

Objekty A, B, C a D: Dokončena realizace omítek a SDK příček, dále jsou vylity kompletně hrubé podlahy, jsou dokončeny plechové krytiny střech. Dále se dokončuje realizace vstupních zárubní do BJ, realizace vnějších fasád, izolace plochých střech ve vnitrobloku. Postupně probíhá osazování zámečnických prvků na balkonech a vnitřních schodištích, dále probíhají obklady dlažby v koupelnách, kompletace silnoproudých rozvodů v bytech, postupná výmalba a osazování koncových otopných těles. Objekt E: Dokončeny práce na vyzdívkách a hrubých omítkách, dále dokončena střešní krytina, probíhá postupná realizace vnitřních instalačních prvků ve stoupačkách.

Naše další projekty