Průběh výstavby

25. 2. 2021

Aktuální zprávy ze stavby: okna s trojskly jsou zasazena, probíhá vyzdívka sklepů, pracuje se na vnitřních rozvodech a vnitřních příčkách jednotek.

Naše další projekty