Průběh výstavby

Leden 2021

V současné době probíhá dokončení šikmých a plochých střech na objektu A a B, objekt D je již dokončen. Dále se dokončuje montáž výplní vnějších otvorů. V rámci interiérů je dokončena realizace páteřních rozvodů všech technických zařízení a nyní probíhá postupná realizace rozvodů. Na rekonstruovaném objektu C máme dokončeny hrubé stavební práce vč. zastřešení. Nyní jsou zahájeny páteřní rozvody TZB v instalačních šachtách. Do konce roku 2020 byly dokončeny vnitřní bourací a demoliční práce. Současně s těmito pracemi byly zahájeny hrubé stavební práce - přezdívání stavebních otvorů, vyzdívky nosného a výplňového zdiva, rekonstrukce stávajících a realizace nových stropních konstrukcí, realizace výtahové šachty, atd.

Naše další projekty